Σάββατο, 10 Μαΐου 2008

Βιορυθμοί

Η μελέτη των Βιορυθμών βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι τρόποι, οι διαθέσεις, το φέρσιμο και οι αντιδράσεις μας καθορίζονται και προσδιορίζονται από κάποιους κύκλους οι οποίοι ξεκινάνε από την γέννησή μας.

Υπάρχουν 3 κύριοι Βιορυθμικοί κύκλοι. Ο Σωματικός, ο Συναισθηματικός και ο Διανοητικός κύκλος. Αυτοί οι κύκλοι ξεκινάνε από την γέννηση και επαναλαμβάνονται όλοι, ο καθένας με την δική του περίοδο.
Ο Σωματικός κύκλος έχει περίοδο 23 μέρες και καθορίζει την σωματική κατάσταση όπως είναι η υγεία, αντοχή, επιθετικότητα και αυτοπεποίθηση.
Ο Συναισθηματικός κύκλος έχει περίοδο 28 μέρες και καθορίζει τις προσλαμβάνουσες συγκινήσεις, τα συναισθήματα, την δημιουργικότητα και την συνεργασία.
Ο Διανοητικός κύκλος έχει περίοδο 33 μέρες και καθορίζει την διανοητική κατάσταση, την μνήμη και την οξυδέρκεια.

Υπάρχουν άλλοι 3 κύριοι Βιορυθμικοί κύκλοι.
Ο Διαισθητικός κύκλος που έχει περίοδο 38 μέρες
Ο Αισθητικός κύκλος που έχει περίοδο 43 μέρες
Ο κύκλος της Αυτογνωσίας που έχει περίοδο 48 μέρες

Υπάρχουν και οι παρακάτω δευτερεύοντες Βιορυθμικοί κύκλοι.
Εξουσία
Είναι σύνθεση του Διανοητικού και του Σωματικού κύκλου. Περιλαμβάνει την ικανότητα του να πετυχαίνεις στη δουλειά και σε ότι επιθυμείς. Επίσης περιλαμβάνει την πορεία στις αθλητικές ικανότητες και επιτυχίες.
Πάθος
Είναι σύνθεση του Συναισθηματικού και του Σωματικού κύκλου. Περιλαμβάνει το ενδιαφέρον σου να ενεργείς και τον οδηγό που σου επιτρέπει να συνεχίζεις σε δύσκολες επιδιώξεις. Δείχνει την σεξουαλικότητα στην πιο αγνή, καθαρή και άδολη μορφή της.
Σοφία
Είναι σύνθεση του Συναισθηματικού και του Διανοητικού κύκλου. Περιλαμβάνει την ικανότητα που έχεις να αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο και τον ρόλο που έχεις σ'αυτόν καθώς και αυτά που είναι αληθινά σημαντικά για την ζωή σου. Δείχνει την ετοιμότητα πνεύματος που χρειάζεσαι να παίρνεις κρίσιμες αποφάσεις.Εάν ένας κύκλος είναι πάνω από την κρίσιμη γραμμή (το μηδέν στις καμπύλες), μπορείς να το ερμηνεύσεις αυτό σαν "καλό" (αυτή αποκαλείται ενεργή χρονική περίοδος). Εάν ένας κύκλος είναι κάτω από την κρίσιμη γραμμή, μπορείς να το ερμηνεύσεις αυτό σαν "κακό" (αυτή αποκαλείται παθητική χρονική περίοδος). Εάν μία καμπύλη διασταυρώνεται με την κρίσιμη γραμμή και ξεκινά μια παθητική περίοδο αυτή είναι μια "κρίσιμη μέρα". Εάν μία καμπύλη διασταυρώνεται με την κρίσιμη γραμμή και ξεκινά μια ενεργητική περίοδο αυτή είναι μια "μηδενική μέρα" επειδή η καμπύλη είναι στο ίδιο σημείο όπως στη γέννηση.
Οι κρίσιμες και οι μηδενικές μέρες είναι οι πιο σημαντικές μέρες. Στις κρίσιμες μέρες πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή από τις μηδενικές μέρες. Υπάρχουν μονές, διπλές και τριπλές κρίσιμες και μηδενικές μέρες, ανάλογα με το πόσες καμπύλες διασταυρώνονται με την κρίσιμη γραμμή.